VIDEO
 

Thư viện video

Khách sạn White Palace Thái Bình

Làng Nghề Truyền Thống Tỉnh Thái Bình

Cập nhật: 20/11/2018 | 5:42:14 AM

Sau gần mười năm triển khai khôi phục và phát triển làng nghề, đến nay, Thái Bình có khoảng 290 làng nghề được cấp bằng công nhận, 100% số xã, phường không nơi nào "trắng nghề"

Video khác

Thiết kế 2018 - Khách sạn White Palace Thái Bình